List of Czech Republic Higher Educational Institutions Recognized by China Government

Public Universities
Charles University (Univerzita Karlova)
University of South Bohemia in České Budějovice (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Jan Evangelista Purkyně University(Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)
Masaryk University (Masarykova univerzita)
Palacký University, Olomouc(Univerzita Palackého v Olomouci)
University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences, Brno(Veterinární a farmaceutická univerzita Brno)
University of Ostrava(Ostravská univerzita )
University of Hradec Králové(Univerzita Hradec Králové )
Silesian University in Opava(Slezská univerzita v Opavě)
Czech Technical University in Prague(České vysoké učení technické v Praze)
University of Chemistry and Technology, Prague(Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)
University of West Bohemia(Západočeská univerzita v Plzni)
Technical University of Liberec(Technická univerzita v Liberci )
University of Pardubice(Univerzita Pardubice )
Brno University of Technology (Vysoké učení technické v Brně)
VŠB – Technical University of Ostrava (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava)
Tomas Bata University in Zlín (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)
University of Economics, Prague (Vysoká škola ekonomická v Praze)
Czech University of Life Sciences, Prague (Česká zemědělská univerzita v Praze)
Mendel University in Brno (Mendelova universita v Brně)
Academy of Performing Arts in Prague(Akademie múzických umění v Praze )
Academy of Fine Arts in Prague (Akademie výtvarných umění v Praze)
Academy of Arts, Architecture & Design in Prague (Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze)
Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno (Janáčkova akademie múzických umění v Brně)
College of Polytechnics, Jihlava (Vysoká škola polytechnická Jihlava)
Institute of Technology and Business in České Budějovice(Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích)

Private Universities
College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a. s. (Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.
European Polytechnical Institute, Ltd.(Evropský polytechnický institut, s.r.o.)
The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd.(Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol.s.r.o. )
Frank Dyson Education Institute Ltd. (Vysoká škola realitní – Institut Franka Dysona)
University of Advance Legal Studies(Vysoká škola aplikovaného práva, s.r.o.)
University of Economics and Management(Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s.)
University of New York in Prague (University of New York in Prague, s.r.o.)
College of International and Public Relations, Prague(Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.)
Academia Rerum Civilium (ACADEMIA RERUM CIVILIUM – VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, S.R.O.)
College of European and Regional Studies (Vysoká škola evropských a regionálních studií)
International Film Studies Písku(Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s.)
The College of Physical Education and Sport Palestra (Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra)
NEWTON College (NEWTON College, a.s.)
College of Logistics(Vysoká škola logistiky o.p.s.)
Medical College in Nursing (Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.)
The Brno International Business School (B.I.B.S., a.s. )
The Private College of Economic Studies Znojmo, Ltd. (Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o.)
University College of Business in Prague (Vysoká škola obchodní v Praze,o.p.s.)
Sting Academy(Akademie STING ,o.p.s.)
Metropolitan University, Prague(Metropolitní univerzita v Praze, o.p.s.)
The Jana Amos Komensky University Prague (Univerzita Jana Ámose Komenského Praha s.r.o.)
Karel Englis College(Vysoká škola Karla Engliše v Brně, a.s.)
Anglo-American University(Anglo-americká vysoká škola, z.ú.)
Prague College of Psychological Studies (Pražská vysoká škola psychosociálních studií)
Westmoravian College, Třebíč(Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.)
Private College of Economic Studies(Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o.)
Moravian Business College Olomouc(Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.)
Cevro Institute (CEVRO Institut,z.ú.)
Unicorn College (Unicorn College s.r.o.)
College of Business and Hotel Management(Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o.)
College of Social and Administrative(Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov)
Akcent College (Akcent College s.r.o.)
Architectural Institute in Prague (Archip, s.r.o.)
College of Appllied Psychology(Vysoká škola aplikované psychologie),s. r. o
Škoda Auto University(ŠKODA AUTO Vysoká škola o.p.s.)
ART & DESIGN INSTITUT(ART & DESIGN INSTITUT, s.r.o.)
College of Entrepreneurship and law (Vysoká škola podnikánía práva , a.s.)
University of Creative Communication (Vysoká škola kreativní komunikace,s.r.o.)
University of Finance and Administration(Vysoká škola finanční a správní, a.s.)

State Universities
The Police Academy of the Czech Republic(Policejní akademie České republiky v Praze)
University of Defense(Univerzita obrany)