List of Poland Higher Educational Institutions Recognized by China Government

Uniwersytet Warszawski (University of Warsaw)
Uniwersytet w Białymstoku (University of Bialystok)
Uniwersytet Gdański (University of Gdansk)
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Adam Mickiewicz University in Poznan)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Jagiellonian University in Cracow)
Uniwersytet Łódzki (University of Lodz)
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Maria Curie- Sklodowska University in Lublin)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Nicolaus Copernicus University in Torun)
Uniwersytet Opolski (University of Opole)
Uniwersytet Szczeciński (University of Szczecin)
Uniwersytet Śląski w Katowicach (University of Silesia in Katowice)
Uniwersytet Rzeszowski (University of Rzeszow)
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (University of Warmia and Mazury in Olsztyn)
Uniwersytet Wrocławski (University of Wroclaw)
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Cardinal Stefan Wyszynski University)
Uniwersytet Zielonogórski (University of Zielona Gora)
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie (John Paul II Catholic University of Lublin)
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz)

Politechnika Warszawska (Warsaw University of Technology)
Politechnika Białostocka (Bialystok University of Technology)
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (University of Bielsko-Biala)
Politechnika Częstochowska (Czestochowa University of Technology)
Politechnika Gdańska (Gdansk University of Technology)
Politechnika Śląska (Silesian University of Technology)
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (Kielce University of Technology)
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki (Tadeusz Kosciuszko Cracow University of Technology)
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH University of Science and Technology)
Politechnika Lubelska (Lublin University of Technology)
Politechnika Łódzka (Lodz University of Technology)
Politechnika Opolska (Opole University of Technology)
Politechnika Poznańska (Poznan University of Technology)
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom)
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza (Rzeszow University of Technology)
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (West Pomeranian University of Technology in Szczecin)
Politechnika Wrocławska (Wroclaw University of Technology)
Politechnika Koszalińska (Koszalin University of Technology)

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku (Jedrzej Sniadecki Academy of Physical Education and Sport in Gdansk)
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach (Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education in Katowice)
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie (University School of Physical Education in Cracow)
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu (University School of Physical Education in Poznan)
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (Jozef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw)
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (University School of Physical Education in Wroclaw)

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (Medical University of Bialystok)
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (Nicolaus Copernicus University – Ludwik Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz)
Gdański Uniwersytet Medyczny (Medical University of Gdansk)
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (Medical University of Silesia)
Uniwersytet Medyczny w Lublinie (Medical University of Lublin)
Uniwersytet Medyczny w Łodzi (Medical University of Lodz)
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Poznan University of Medical Sciences)
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (Pomeranian Medical University)
Warszawski Uniwersytet Medyczny (Medical University of Warsaw)
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (Wroclaw Medical University)
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Jagiellonian University Medical College in Cracow)

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (University of Economics in Katowice)
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Cracow University of Economics)
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (Poznan University of Economics)
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (Warsaw School of Economics)
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Wroclaw University of Economics)

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku (Academy of Fine Arts in Gdansk)
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach (Academy of Fine Arts in Katowice)
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (Jan Matejko Academy of Fine Arts in Cracow)
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (Strzeminski Academy of Arts Lodz)
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu (University of Arts in Poznan)
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (Academy of Fine Arts in Warsaw)
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu (Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw)
Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (Feliks Nowowiejski Academy of Music in Bydgoszcz)
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (Stanislaw Moniuszko Academy of Music in Gdansk)
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (The Karol Szymanowski Academy of Music in Katowice)
Akademia Muzyczna w Krakowie (Academy of Music in Cracow)
Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi (Grazyna and Kiejstut Bacewicz Academy of Music in Lodz)
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu (Ignacy Jan Paderewski Academy of Music in Poznan)
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie (Frederic Chopin University of Music in Warsaw)
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (Karol Lipinski Academy of Music in Wroclaw)
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie (Ludwik Solski Academy for the Dramatic Arts)
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi (Polish National Film, Television and Theatre School in Lodz)
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw)

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (University of Agriculture in Cracow)
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (University of Life Sciences in Lublin)
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Poznan University of Life Sciences)
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Warsaw University of Life Sciences – SGGW)
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (Wroclaw University of Environmental and Life Sciences)
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz)
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (Siedlce University of Natural Sciences and Humanities)

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (Maria Grzegorzewska Academy of Special Education)
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie (Jan Dlugosz University in Czestochowa)
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Jan Kochanowski University in Kielce)
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Pedagogical University of Cracow)
Akademia Pomorska w Słupsku (Pomeranian University in Slupsk)

Akademia Morska w Gdyni (Gdynia Maritime University)
Akademia Morska w Szczecinie (Maritime University of Szczecin)

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (Academy of Business in Dabrowa Gornicza)
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie (Andrzej Frycz Modrzewski Cracow University)
Collegium Civitas w Warszawie (Collegium Civitas in Warsaw)
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach (Katowice School of Economics)
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (Kozminski University in Warsaw)
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie (Lazarski University in Warsaw)
Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie (Pedagogium The College of Social Sciences in Warsaw)
Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu (Philological School of Higher Education in Wroclaw)
Akademia Finansów i Biznesu Vistula (Vistula University in Warsaw)
Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku (Pultusk Academy of Humanities)
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu (School of Law and Public Administration in Przemysl)
Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach (Silesian School of Economics and Languages)
Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi (Social Sciences Academy in Lodz)
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie (University of Finance and Management in Warsaw)
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (University of Humanities and Economics in Lodz)
Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu (University of Lower Silesia)
SWPS Uniwersystet Humanistycznospoleczny (University of Social Sciences and Humanities in Warsaw)
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie (University of Information Technology and Management in Rzeszow)