List of Slovakia Higher Educational Institutions Recognized by China Government

Public Schools

Academy of Arts in Banská Bystrica (Akadémia umení v Banskej Bystrici)
University of Economics in Bratislava (Ekonomická univerzita v Bratislave)
Catholic University in Ružomberok (Katolícka univerzita v Ružomberku)
University of Prešov in Prešov (Prešovská univerzita v Prešove)
Slovak University of Agriculture in Nitra (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre)
Slovak University of Technology in Bratislava (Slovenská technická univerzita v Bratislave)
The Technical University of Košice (Technická univerzita v Košiciach)
Technical University of Zvolen (Technická univerzita vo Zvolene)
Alexandra Dubček University of Trenčín (Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne)
Trnava University in Trnava (Trnavská univerzita v Trnave)
J. Selye University (Univerzita J. Selyeho v Komárne)
Comenius University in Bratislava (Univerzita Komenského v Bratislave)
Constantine the Philosopher University in Nitra (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)
Matej Bel University in Banská Bystrica (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)
Pavol Jozef Šafárik University in Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
University of SS. Cyril and Methodius in Trnava (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave)
The University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice (Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach)
Academy of Performing Arts in Bratislava (Vysoká škola múzických umení v Bratislave)
Academy of Fine Arts and Design in Bratislava (Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave)
The University of Žilina (Žilinská univerzita v Žiline)

State Schools

Armed Forces Academy of General Milan Rastislav Štefánik (Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika so sídlom v Liptovskom Mikuláši)
Academy of the Police Force in Bratislava (Akadémia policajného zboru v Bratislave)
Slovak Medical University
(Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave)

Private Schools

Media Academy, a professional school for media and marketing communication (Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave)
Bratislava International School of Liberal Arts (Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií)
Jan Albrecht Music and Art Academy (Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta – Banská Štiavnica, s.r.o., odborná vysoká škola)
Paneuropean University (Paneurópska vysoká škola)
The University of Central Europe in Skalica (Stredoeurópska vysoká škola v Skalici)
University of Security Management (Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach)
College DANUBIUS (Vysoká škola Danubius)
Dubnica Technological Institute (Vysoká škola DTI)
College of Economics and Management in Public Administration in Bratislava (Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave)
School of Management in Trenčin (Vysoká škola manažmentu v Trenčíne)
College of International Business ISM Slovakia in Prešov (Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove)