List of Ukraine Higher Educational Institutions Recognized by China Government

Autonomous Republic of Crimea
1. Национальная академия природоохранного и курортного строительства
2. Крымский государственный медицинский университет им. С. И. Георгиевского
3. Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского
4. Simferopol State University
5. Кримський державний аграрний університет
6. Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського
7. Керченський державний морський технологічний університет
 
Vinnytsia Oblast
8. Ukrainian Vinnytsya National Pirogov Memorial Medical University
9. Ukrainian Vinnytsia National Technical University
10. VinnytsiaState MykhayloKotsyubynskiy Pedagogical University
11. Вінницький державний аграрний університет
 
Volyn Oblast
12. Волынский государственный университет имени Леси Украинки
13. Луцький державний технічний університет
 
Dnipropetrovsk Oblast
14. Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта
15. Криворізький економічний інститут Київського Національного економічного університету
16. Национальный горный университет
17. Днепропетровская государственная медицинская академия
18. Днепропетровский государственный аграрный университет
19. Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту
20. Днепропетровский национальный университет
21. Придніпровська державна академія будівництва і архітектури
22. Национальная металлургическая академия Украины
23. Украинский государственный химико-технологический университет
24. Криворожский технический университет
25. Днепродзержинский государственный технический университет
26. Криворізький коледж Національного авіаційного університету
27. Криворожский государственный педагогический университет
 
Donetsk Oblast
28. Донецкий национальный медицинский университет
29. Донецький державний університет управління
30. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
31. Ukrainian Donetsk National University
32. Донецкий национальный технический университет
33. Горлівський державний педагогічний інститут
34. Донбасская национальная академия строительства и архитектуры (ДонНАСА)
35. Донбаська державна машинобудівна академія
36. Мариупольский государственный гуманитарный университет
37. Слов’янський державний педагогічний університет
38. Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов
39. Приазовський державний технічний університет
40. Донецька державна музична академія ім. С. С. Прокоф’єва
 
Zhytomyr Oblast
41. Житомирський державний технологічний університет
42. Державний агроекологічний університет
43. Житомирський державний університет імені Івана Франка
44. Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка
 
Zakarpatska Oblast
45. Ужгородський національний університет
46. Запорізький державний медичний університет
47. Запорізький юридичний інститут МВС України
48. Запорізький національний університет
49. Запорізький національний технічний університет
50. Запорожский национальный технический университет
51. Бердянський державний педагогічний університет
52. Таврійська державна агротехнічна академія
 
Ivano-Frankivsk Oblast
53. -Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
54. -Івано-Франківський державний медичний університет
 
Kiev Oblast
55. Київський національний університет культури і мистецтв ім. Поплавського
56. Київський національний лінгвістичний університет
57. Baca Maurie F State Medical University
58. The Ukrainian National Tchaikovsky Academy of Music
59. Київський Національний Університет Технологій та Дизайну
60. -Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
61. Национальный университет пищевых технологий
62. Білоцерківський Національний аграрний університет
63. Уманський державний аграрний університет
64. Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини
65. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
66. Национальный транспортный университет
67. Академ мистецтв Украни
68. Київський військовий інститут управління і зв’язку
69. -Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
70. Київський військовий університет
71. Київський інститут ВВС
72. Київський інститут сухопутних військ
73. Kyiv National University of Economics and Trade
74. Інститут мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського
75. National Technical University of Ukraine
76. Киевский национальный университет строительства и архитектуры
77. Національний авіаційний університет
78. Національний університет біоресурсів і природокористування України
79. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
80. Українська військово-медична академія
81. національний траспортний університет України
82. Державна академія легкої промисловості України
83. Київський університет імені Бориса Грінченка
84. Державний Університет Телекомунікацій
 
Kirovohrad Oblast
85. Кіровоградський технікум механізації сільського господарства
86. Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка
87. Державна льотна академія України
 
Luhansk Oblast
88. Луганский национальный педагогический университет имени Тараса Шевченко
89. Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля
90. Луганский государственный медицинский университет
91. Луганский национальный аграрный университет
92. Луганский национальный педагогический университет
93. Донбаський державний технічний університет
94. Донбасский государственный технический университет
 
Lviv Oblast
95. Львівський національний університет імені І.Я.Франка
96. Львівська державна музична академія ім. М. В. Лисенка
97. Львівська національна академія ветеринарної медицини імені С. З. Ґжицького
98. Львівський національний медичний університет імені Д. Галицького
99. Українська академія друкарства
100. Національний університет “Львівська політехніка”,львів (Lviv Polytechnic National University)
101. ціональний лісотехнічний університет України
102. Львівська комерційна академія
103. Інститут народознавства НАН України
104. Львівський державний університет фізичної культури
105. Львівська національна академія мистецтв
106. Львівський національний аграрний університет
107. Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І.Франка
 
Mykolaiv Oblast
108. Український державний морський технічний університет
109. Миколаївський державний аграрний університет
110. Миколаївський державний педагогічний університет
 
Odessa Oblast
111. Одеська державна музична академія ім. А. В. Нежданової
112. Одеський державний економічний університет
113. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
114. Інститут радіоелектроніки та телекомунікацій
115. Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського
116. Одеський державний медичний університет
117. Одеська національна морська академія
118. Одеська національна академія зв’язку ім.О.С.Попова
119. Одеська національна академія харчових технологій
120. Одеська державна академія холоду
121. Одеська державна академія будівництва і архітектури
122. Одеська національна морська академія
123. Одеський державний аграрний університет
124. Одеський національний політехнічний університет
125. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
126. Ізмаїльський державний педагогічний інститут
127. Одеський гідрометеорологічний інститут
128. Одеський інститут сухопутних військ
 
Poltava Oblast
129. Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка
130. Полтавський державний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка
131. Полтавська державна аграрна академія
132. Полтавський інститут бізнесу
133. Українська медична стоматологічна академія
 
Sumy Oblast
134. Сумський національний аграрний університет
135. Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка
136. Сумський державний університет
137. Глухівський державний педагогічний університет
 
Ternopil Oblast
138. Тернопiльський державний медичний університет iменi I. Я. Горбачевського
139. Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя
140. Ternopil National Economic University
141. Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка
 
Kharkiv Oblast
142. Харківська державна академія дизайну і мистецтв
143. -Харківський національний автомобільно-дорожній технічний університет
144. Харківський національний економічний університет
145. Харківський державний інститут фізичної культури
146. Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва.
147. Харківська державна академія міського господарства
148. Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури
149. Національний технічний університет
150. харьковский национальный медицинский университет(KHARKIV NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY)
151. Харківський державний університет харчування та торгівлі
152. Харківська державна академія дизайну і мистецтв
153. Українська інженерно-педагогічна академія
154. Харківський інститут ВВС
155. Харківський військовий університет
156. Kharkiv National V.N.Karazin University
157. Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого
158. Національний фармацевтичний університет
159. Харківський національний університет радіоелектрон
160. Харківський військовий університет
161. Харківський національний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди
162. Національний аерокосмічний університет ім.М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”
163. Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка
 
Kherson Oblast
164. Херсонський національний технічний університет
165. Херсонський державний педагогічний університет
166. Херсонський державний аграрний університет
 
Khmelnytskyi Oblast
167. Подільський державний аграрно-технічний університет
168. -Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет
169. -Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди
 
Cherkasy Oblast
170. Черкаський державний технічний університет
171. Черкаський державний технологічний університет
172. Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького
 
Chernihiv Oblast
173. Чернігівський державний технологічний університет
174. Чернігівський державний інститут економіки і управління
175. Ніжинський державний педагогічний університет ім. М. Гоголя
176. Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка
 
Chernivtsi Oblast
177. Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича
178. Буковинський державний медичний університет
 
Sevastopol
179. Севастопольський національний технічний університет